neděle 7. dubna 2013

AST 1.1 – malé změny v ergonomii ovládání

Verze 1.1 byla instalována a nyní prochází testem.
– v režimu TRIP MASTER s itinerářem po deseti metrech přibyly celkem tři rychlosti přičítání a odčítání kilometrů. Stisk klávesy počítá ihned po deseti metrech, když klávesu držíme tři vteřiny, začne počítat po stu metrech a po dalších třech vteřinách počítá již s inkrementem půl kilometru. Konečně se dá pohodlně a přesně nastavit jakákoli hodnota.
– v režimu TRACK MASTER – počitadlo kol – nastala změna v přičítání kol, na základě podnětu z diskuse k vývoji. Tedy nyní při průjezdu bránou/cílem – přičteme kolo stiskem jakékoli klávesy na dálkovém ovládání (PLUS/NULL/MINUS) – a dalších deset vteřin zařízení na žádné podněty nereaguje, tedy nevadí, když tlačítko pro přičtení stiskneme pro jistotu několikrát. Přičte se pouze jedno kolo.
– jedna kosmetická drobnost – rallye změněno na rally – abychom respektovali anglický přepis všech názvů
– v režimu NO RACE – zobrazuje tachometr opravdovou aktuální rychlost na základě jediného pulsu od senzoru. Doposud se průměrovalo pět pulsů a aktuální rychlost měla nepříjemnou dynamiku
s umělým generátorem pulsů bylo ověřeno, že při nastavení osmi pulsů na jednu otáčku kola zvládá náš procesor vyhodnocovat a přesně přičítat vzdálenosti do rychlosti 240km/h, tedy jeden puls každé čtyři milisekundy, s příchodem každého pulsu je vyvoláno přerušení, které přičte hodnotu, každých padesát metrů se uloží všechny hodnoty do paměti – tohle všechno probíhá, pouze reakce na klávesnici a rychlost zobrazování ztrácí prioritu – vycházíme z předpokladu, že v rychlosti přes 200km/h není čas sledovat displej. Všechny vzdálenosti jsou vyhodnoceny správně a po zpomalení také zobrazeny správně.